Najpopularniejsze metody spawania i ich wykorzystanie w praktyce

Spawanie pozwala na skuteczne łączenie ze sobą różnych materiałów. Polega ono na miejscowym topieniu i zespalaniu ich ze sobą. Jest to proces wykorzystywany głównie w łączeniu metali, przede wszystkim stali, ale również tworzyw sztucznych. Bardzo ważnym elementem jest tu spoiwo spawalnicze, które dodatkowym materiałem, który stapia się ze spawanymi elementami.

Jakie znamy metody spawania?

Spawanie może być przeprowadzane różnymi metodami. Do najpopularniejszych zalicza się MIG/MAG. Polega ono na spawaniu topliwą elektrodą w przypadku metody MIG (z oznaczeniem 131) w osłonie gazów obojętnych, natomiast w przypadku metody MAG (z oznaczeniem 135) w osłonie gazów obojętnych. Znaczenie ma tu konkretny rodzaj gazów, jakie są wykorzystywane. W metodzie MIG są to hel oraz arsen. Z kolei w metodzie MAG to dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem. MIG/MAG to spawanie, które doskonale sprawdza się przy większości materiałów.

Drugą popularną metodą spawania jest TIG. Posiada ona oznaczenie 141. Polega ona na wykonywaniu spawania łukowego z wykorzystaniem elektrody nietopliwej wolframowej. Osłona składa się z gazów obojętnych, do których zaliczamy hel, argon oraz ich mieszaniny. W przypadku tej metody można spawać ręcznie lub automatycznie. Spawa się wykorzystując prąd stały. Jest to rozwiązanie doskonałe do spawania każdego gatunku stali, jednak przede wszystkim wysokostopowej oraz metali nieżelaznych. Metoda TIG jest często stosowana do spawania aluminium i jego stopów z wykorzystaniem prądu naprzemiennego. W ten sposób pojawia się możliwość osiągnięcia wyższej jakości łączeń.

Liczne rodzaje spawów

Wymienione zalicza się do najczęściej wykorzystywanych. Aby wykonywać usługi z zakresu spawania konieczne jest dysponowanie odpowiednim sprzętem oraz umiejętnościami i uprawnieniami. Warto zawsze stawiać na doświadczonych i dobrze wyszkolonych spawaczy, którzy zapewnią nam wysoką jakość łączenia poszczególnych elementów.