Na czym polega piaskowanie stali?

Elementy wykonane z metalu są komponentami większości maszyn, urządzeń, pojazdów, instalacji przemysłowych czy różnego rodzaju konstrukcji. Ich powstanie wymaga stosowania różnych form obróbki, w zależności od tego, jaki rezultat będzie potrzebny w danej sytuacji. Wśród stosowanych technologii przeznaczonych do przygotowania detali do dalszych procesów wykończeniowych szczególnym powodzeniem cieszy się usługa piaskowania stali. Przekonajmy się, czym jest ta metoda i sprawdźmy, kiedy okaże się najbardziej przydatna.

Co trzeba wiedzieć o piaskowaniu stali?

Piaskowanie jest rodzajem obróbki strumieniowo-ściernej. Polega na użyciu drobnego ścierniwa w postaci piasku kwarcowego, zawierającego ziarenka o nieregularnych kształtach i ostrych krawędziach. Drobiny te są wprawiane w ruch za sprawą silnego strumienia cieczy lub gazu – zwykle jest to woda albo przefiltrowane powietrze atmosferyczne. Ponieważ uzyskują one sporą energię kinetyczną, uderzając w powierzchnię innego materiału, są w stanie wykorzystywać swój pęd do odspajania znajdujących się na nich substancji, a także szlifowania podłoża i jego wygładzania. Procesowi temu towarzyszy uwalnianie szkodliwego pyłu, wymaga też ochrony przed działaniem podawanego pod ciśnieniem ścierniwa. Piaskowanie jest więc wykonywane w specjalnych zamykanych komorach. Daje to też możliwość odzyskania części wykorzystywanego materiału ściernego i po oczyszczeniu pozwala na jego ponowne użycie.

Kiedy korzysta się z piaskowania?

Piaskowanie sprawdza się jako metoda usuwania z powierzchni stali zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju. Można w ten sposób usuwać stare powłoki malarskie i rdzę, a także pozbywać się warstw tworzyw sztucznych. Powierzchnie poddaje się piaskowaniu m.in. przed lakierowaniem, zgrzewaniem i spawaniem. Poza stalą można mu też poddawać inne metale, a także elementy wykonane ze szkła, betonu bądź kamienia naturalnego.